Main | Registration | LoginSaturday, 2023-02-04, 10:57 PM
OpenArena
Clan-League 2010 website
Behavior Rules. - ForumWelcome Guest | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Informations Section » Clan League Rules » Behavior Rules. (- English - Français - Deutsch - Italiano - České -)
Behavior Rules.
DarkalDate: Thursday, 2010-01-14, 9:35 PM | Message # 1
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Behavior Rules in English ***

001 - This League is made for fun ! Every insult or any disrespectfull word can cause a penaly to the respectless player.

002 - Every clan leader is responsible of his members. If a player take more than 3 behavior warnings, he can cause a penaly to his team.

003 - The abusing of camping is prohibited from the league. The defense IS NOT camping and camping IS NOT defense. Player is camping when he stay at the same place (and not the same zone) during more than 12 seconds. The camper can take a penaly for this behavior by the referee.

004 - The player who remove the fun of another player during league matches can take a penaly. If referee doesn't take part of an opinion, you can directly complain on the Matches' Complains Forum.

039 - Every players must to listen to the referee's orders. If any player doesn't respect referee's request during a match, the referee can request a penalty to respectless player.

040 - Even if referees are selected to be fair, if any player notice a referee passing away a rule or abusing his power, he can complain in the Matches' Complain Forum or directly in private to an Administrator or Moderator.

044 - Any team is allowed to abandon a started match and to leave if they respect their opponent. Any match leaving will give a victory to the leaving's opponent team. Every captured flags are counted for league points for both teams. Leaving team lose by abandonment and the left clan win by abandoning.

047 - Every clan should know that if they register to participate to the league, they will appear in the General Team Ranking and League Scores Boards, after registration, teams can not contest these displays.

 
DarkalDate: Thursday, 2010-01-14, 9:35 PM | Message # 2
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Verhaltensregeln in Deutsch ***

001 - Die Liga soll Spaß machen! Jede Beleidigung oder jedes unhöfliche Wort, kann dem respektlosen Spieler eine Strafe einbringen.

002 - Jeder Leader ist verantwortlich für seine Mitglieder. Wenn ein Spieler mehr als 3 Warnungen bekommt, kann sein Team dafür eine Strafe erhalten.

003 - Der Missbrauch von Camping ist in der Liga verboten. Die Verteidigung IST KEIN Camping und Camping IST KEIN Verteidigen. Ein Spieler campt wenn er mehr als 12 Sekunden am selben Platz (und nicht in der gleichen Zone) steht. Ein Camper kann von einem Schiedsrichter für sein Verhalten eine Strafe erhalten.

004 - Wenn ein Spieler andere Spieler stört oder das Spielgeschehen unterbricht, kann dieser eine Strafe erhalten. Wenn ein Schiedsrichter dazu keine Stellungnahme nimmt kannst du dich im Matches' Complains Forum darüber beschweren.

039 - Alle Spieler müssen den Anweisungen des Schiedsrichters Folge leisten. Falls ein SPieler eine Anweisung des Schiedsrichters nciht respektiert, kann der Schiedsrichter eine Strafe gegen den respektlosen Spieler verhängen.

040 - Alle Schiedsrichter (referees) sind aufgrund ihrer Fairness ausgewählt worden. Falls dennoch Probleme entstehen, eine Regel übersehen wurde oder ein Schiedsrichter seine Kompetenz überschreitet, kann jeder Spieler im Match-beschwerde Forum posten oder direkt eine Private Nachricht einem Administrator oder Moderator senden.

044 - Jedes Team darf ein begonnenes Match aufgeben und verlassen. Wenn ein Team das Match aufgibt oder verlässt, gewinnt das gegnerische Team. Jeder Flag-Capture bis dahin zählt als Liga Punkt für das jeweilige Team. Das Aufgebende Team verliert durch Flucht und das gegnerische Team gewinnt durch in-die-Flucht-schlagen.

047 - Jeder Clan der sich für die Teilnahme an der Liga registriert hat, sollte wissen, dass alle Informationen im General Team Ranking und League Score Board angezeigt werden. Nach der Registrierung kann nicht abgestritten werden, dass diese Informationen nicht angezeigt werden.

 
DarkalDate: Thursday, 2010-01-14, 9:35 PM | Message # 3
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Regole di comportamento in Italiano ***

001 - Questa Lega è stata creata per divertirsi! Ogni insulto o mancanza di rispetto può causare una penalità al giocatore offensivo.

002 - Ogni clan leader è responsabile dei suoi membri. Se un giocatore prende più di 3 richiami per il comportamento, può causare una penalità alla sua squadra.

003 - L'abuso di camping è proibito dalla Lega. Difesa NON VUOL DIRE fare camping, e il camping NON E' una difesa. Un giocatore sta facendo camping quando resta nello stesso posto (e non nella stessa zona) per più di 12 secondi. Il camper può prendere una penalità dall'arbitro per il suo comportamento.

004 - Il giocatore che impedisce ad un altro giocatore di divertirsi, prende una penalità. Se l'arbitro non entra nel merito della faccenda, puoi direttamente lamentarti nel Forum delle Lamentele sui Match.

039 - Ogni giocatore deve ascoltare le direttive degli arbitri. Se un giocatore non rispetta le richieste dell'arbitro durante un match, l'arbitro può richiedere una penalità al giocatore irrispettoso.

040 - Anche se gli arbitri sono stati scelti per la loro onestà, se qualche giocatore nota che un arbitro ignora una regola o abusa del suo potere, può lamentarsi nel Matches' Complain Forum o direttamente in privato ad un Amministratore o Moderatore.

044 - Ad ogni squadra è permesso abbandonare un match iniziato e di andarsene sempre rispettando il proprio avversario. Ogni abbandono di una partita darà la vittoria alla squadra avversaria. Ogni cattura della bandiera viene contata per i league points ad entrambe le squadre. La squadra che se ne va perde per abbandono mentre l'altra squadra vince per abbandono.

047 - Ogni squadra dovrebbe sapere che se si registra per partecipare alla Lega, apparirà nella Classifica Generale delle Squadre e nella Tabella dei punteggi della Lega. Dopo la registrazione, le squadre non possono contestare queste Classifiche.

 
DarkalDate: Friday, 2010-03-12, 11:15 AM | Message # 4
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Pravidla chování v České ***

001 - Tato Liga byla vytvořena pro zábavu ! Každá urážka nebo jakékoliv špatné slovo může vést k penalty pro pravidla nerespektujícího hráče.

002 - Každý Clan Leader je zodpovědný za své hráče. Pokud některý hráč dostane více než 3 varování ohledně jeho chování, celý jeho tým může obdržet penalty.

003 - Obviňování někoho z camperství je v lize zakázáno. Obrana NENÍ campování a campování NENÍ obrana. Hráč kampí, pokud stojí na stejném místě (a ne stejné zóně) během více než 12 sekund. Kamper může obdržet penalty za své chování od rozhodčího.

004 - Hráč, který znepříjemní hru jinému hráči během ligy, může dostat ppernalty. Pokud s tím rozhodčí nesouhlasí, můžete si stěžovat na Matches' Complains Forum.

039 - Všichni hráči musí poslouchat nařízení rozhodčího. Pokud nějaký hráč nerespektuje rozhodnutí rozhodčího během zápasu, tento rozhodčí může požadovat trestné body pro pravidla porušujícího hráče.

040 - I když jsou rozhodčí vybíráni, aby byli féroví, pokud nějaký hráč zaznamená porušení pravidel ze strany rozhodčích nebo zneužívání moci, může si stěžovat v Matches' Complain Forum nebo přímo soukromě u Administrátora nebo Moderátora.

044 - Každý tým má možnost zrušit zápas a odejít, pokud respektují soupeře. Každé opuštění během zápasu pramení automaticky k vítězství druhého týmu. Všechny skorované vlajky jsou počítány do ligového bodování pro oba dva týmy. Opouštějící tým prohrává opuštěním a zbývající klan vítězí opuštěním.

047 - Každý klan by měl seznámen s tím, že pokud se registroval do ligy, objeví se v General Team Ranking a v League Scores Boards, po registraci, týmy nemohou napadnout tato zobrazení.

 
Forum » Informations Section » Clan League Rules » Behavior Rules. (- English - Français - Deutsch - Italiano - České -)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright MyCorp © 2023
Powered by uCoz