Main | Registration | LoginSaturday, 2023-02-04, 10:35 PM
OpenArena
Clan-League 2010 website
Subscription Rules - ForumWelcome Guest | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Informations Section » Clan League Rules » Subscription Rules (- English - Français - Deutsch - Italiano - České -)
Subscription Rules
DarkalDate: Friday, 2010-01-15, 7:07 AM | Message # 1
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Subscription Rules in English ***

017 - Teams' leaders can register to the league from the 8th March 2010.

018 - The 12th April 2010, the registrations are closed.

019 - The OpenArena Clan-League 2010 open 16 places to register. If 16 teams are registrated, the registrations will be closed immediatly.

029 - To register, leaders should post a description of their team in the Subscriptions Forum.

030 - To be acceptated to participate to the Clan-League, teams should match the following criteria :
- Team must have, at least, 5 active players.
- Team must be respectfull of the OpenArena players and polite.
- Team should be motivated and active to convey a good image for OpenArena.
- Team must to accept to participate on all 4 Challenges.
- Team should be free to ensure his presence at games.

031 - In the Subscriptions Forum, leaders must notice some informations :
- Official long clan name, not only their clan tag (it will be officialy used for whole matches' display and result display).
- List of active members who will participate to the league.
- Short description of their clan (how long they play, why they play...).
- If possible a public e-mail[at]adress to contact easily for matches.
- If possible their website.

032 - The team who will not respect one of this rules could be refused to participate at the league before start, and could take a penalty after the league starts.

047 - Every clan should know that if they register to participate to the league, they will appear in the General Team Ranking and League Scores Boards, after registration, teams can not contest these displays.

 
DarkalDate: Friday, 2010-01-15, 7:07 AM | Message # 2
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Anmelderegeln in Deutsch ***

017 - Ab dem 08. März 2010 können die Leader ihren Clan für die Liga registrieren.

018 - Am 12. April 2010 ist Anmeldeschluss.

019 - Für die OpenArena Clan-League 2010 stehen 16 Plätze zum Anmelden offen. Wenn diese 16 Plätze vergeben sind, wir die Anmeldung automatisch geschlossen.

029 - Um sich zu registrieren, sollte der Leader eine Beschreibung seines Teams im Subscription Forum schreiben.

030 - Damit die Teilnahme an der Clan-Liga akzeptierte wird, sollte das Team folgenden Kriterien entsprechen :
- Das Team muss mindestens 5 aktive Spieler haben.
- Das Team muss respektvoll und höflich gegenüber anderen OpenArena Spielern sein.
- Das Team sollte motiviert und aktiv sein um ein gutes Image für OpenArena zu vermitteln.
- Das Team muss die Teilnahme an allen 4 Challenges akzeptieren.
- Dem Team sollte es freistehen, seine Anwesenheit bei den Spielen zu gewährleisten.

031 - In dem Subscription Forum, muss der Leader einige Informationen bekannt geben :
- Der offiziele Clan-Name und nicht nur der Clan-Tag (es wird offiziel genutzt für die Anzeige der Spiele und der Resultate).
- Eine Liste der aktiven Spieler die an der Liga teilnehmen werden.
- Eine kurze Beschreibung eures Clans (wie lange der Clan schon spielt und warum... ).
- Wenn möglich eine E-Mail Adresse (E-Mail@Adresse) um einen leichteren Kontakt zu gewährleisten.
- Wenn möglich die Webseite des Clans.

032 - Die Teilnahme an der Liga könnte abgelehnt werden, wenn ein Team eine dieser Regeln nicht akzeptiert. Außerdem könnte das Team eine Strafe erhalten nach dem die Liga gestartet ist.

047 - Jeder Clan der sich für die Teilnahme an der Liga registriert hat, sollte wissen, dass alle Informationen im General Team Ranking und League Score Board angezeigt werden. Nach der Registrierung kann nicht abgestritten werden, dass diese Informationen nicht angezeigt werden.

 
DarkalDate: Friday, 2010-01-15, 7:07 AM | Message # 3
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Regole in italiano per l'iscrizione ***

017 - I capi squadra possono registrarsi alla Lega a partire dal'8 Marzo 2010.

018 - Le registrazioni si chiudono il 12 Aprile 2010.

019 - L'Openarena Clan-League 2010 apre con 16 posti liberi per le registrazioni. Appena i posti terminano, le registrazioni verranno chiuse.

029 - Per registrarsi, i capi squadra dovranno postare una descrizione del loro team nel Forum Iscrizioni.

030 - Per poter partecipare alla Clan-League, le squadre dovranno rispettare i seguenti criteri :
- La squadra dovrà avere almeno 5 giocatori attivi.
- La squadra dovrà comportarsi correttamente e nel pieno rispetto dei giocatori di Openarena.
- La squadra dovrebbe essere motivata ed attiva per trasmettere una buona immagina di Openarena.
- La squadra dovrà accettare di partecipare a tutte e 4 le Sfide.
- La squadra dovrebbe poter assicurare al propria presenza alle partite.

031 - Nel forum di Iscrizioni, i capi squadra dovranno notificare alcune informazioni :
- Nome completo ufficiale, non solo il proprio tag (sarà usato ufficialmente per riferirsi alle partite e per mostrare i risultati).
- Lista dei membri attivi che parteciperanno alla Lega.
- Breve descrizione del proprio clan (da quanto tempo si gioca, perché si gioca ...).
- Se possibile un indirizzo[at]mail per poter facilitare le comunicazioni in vista delle gare.
- Se presente, l'indirizzo del proprio sito internet.

032 - La squadra che non rispetta una di queste regole potrebbe venir rifiutata prima dell'inizio della Lega o potrebbe prendere una penalità se la Lega è già avviata.

047 - Ogni squadra dovrebbe sapere che se si registra per partecipare alla Lega, apparirà nella Classifica Generale delle Squadre e nella Tabella dei punteggi della Lega. Dopo la registrazione, le squadre non possono contestare queste Classifiche.

 
DarkalDate: Friday, 2010-03-12, 11:23 AM | Message # 4
Administrator
Group: Administrators
Messages: 1261
Reputation: 18
*** Pravidla pro zápisy v Českém ***

017 - Clan leadeři mohou své týmy registrovat do ligy od 8.3. 2010.

018 - 12. dubna 2010, registrace jsou uzavřené.

019 - OpenArena Clan-League 2010 poskytuje 16 míst pro registraci. Pokud se registruje 16 týmů, registrace budou ihned uzavřeny.

029 - Pro registraci, lídři týmů musí poslat představení svého týmu do Subscription Forum.

030 - Pro přijetí klanu do Clan-League 2010, musí týmy splňovat následující pravidla :
- Tým musí mít alespoň 5 aktivních hráčů.
- Tým musí respektovat ostatní hráče OpenAreny a být slušný.
- Tým by měl být odhodlaný a aktivní a prezentovat tak dobrou image OpenAreny.
- Tým musí souhlasit s účastí ve všech 4 turnajích.
- Tým by měl být ochotný stvrdit svou účast na zápasech.

031 - V Subscription Forum, lídři musí zmínit pár informací :
- Oficiální úplné jméno klanu, ne jen svůj clan tag (bude to využito pro oficiální zobrazování zápasů a aktuálních výsledků).
- Seznam aktivních hráčů, kteří se zúčastní ligy.
- Krátký popis svého klanu (jak dlouho hrají, proč…).
- Pokud možno, tak veřejný email pro snadné zkontaktování kvůli zápasům.
- Pokud možno, website.

032 - Tým, který nebude respektovat některé z těchto pravidel může být vyloučen z ligy ještě před startem, nebo může dostat penalty po začátku ligy.

047 - Každý klan by měl seznámen s tím, že pokud se registroval do ligy, objeví se v General Team Ranking a v League Scores Board, po registraci, týmy nemohou napadnout tato zobrazení.

 
Forum » Informations Section » Clan League Rules » Subscription Rules (- English - Français - Deutsch - Italiano - České -)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright MyCorp © 2023
Powered by uCoz